درباره ما

شركت سازه هاي فلزي شامی يكي از برجسته ترين كارخانجات توليد اسكلت فلزی ساخت اسكلت انواع برجهاي بلند مرتبه مسكوني و تجاري در زنجان ، در حوزه فعاليتهاي مستمر اين شركت قرار دارد.شركت سازه هاي فلزي شامی با تكيه بر تجهيزات مدرن توليد و مهمتر از آن با پشتيباني پرسنل ماهر فني، توليد و ساير عوامل ذيربط در كارخانه کیفیت کار را در اولویت اول خود قرار داده و همیشه سعی بر این بوده تا رضایت کارفرمایان و مشتریان محترم ۱۰۰ درصدی بوده باشد.