تماس با ما

آدرس:زنجان شهرک صنعتی۱ (علی آباد) سهروردی ۱ نبش آذر شمالی ۱

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۴۱۶۶۲۵ مهندس شامی

شماره دفتر: ۰۲۴۳۲۲۲۱۲۳۸

شماره تلفکس: ۰۲۴۳۲۲۲۱۲۳۸