اجرای پی تا کلید سوله

  • -

اجرای پی تا کلید سوله

دسته: سوله

ساخت از پی تا کلید سوله

هر سوله بطور کلی از قسمتهای زیر تشکیل می شود:

 ۱) اسکلت

۲) فونداسیون

۳) پوشش سقف

۴) دیوار پیرامون

۵) کفسازی

 هزینه ساخت اسکلت:

هزینه ساخت اسکلت بر اساس وزن سازه ساخته شده بر حسب کیلوگرم محاسبه می شود. وزن سوله ها بر اساس دهانه ، ارتفاع کنار سوله ، تناژ جرثقیل سقفی (در صورت وجود) ، محل احداث سوله از لحاظ آب و هوایی ( مقدار برف و شدت باد) و عوامل دیگر متفاوت است.

عامل مهم دیگر در هزینه ساخت ، تخصص و تجربه محاسب در طراحی و تهیه نقشه است که گاها تا بیشتر از ۱۰۰% در وزن سوله موثر است. این مساله بدین معنی است که گاها با یک سوله با ابعاد مشخص با دو نقشه متفاوت از لحاظ وزنی تا بیشتر از ۲ برابر با هم اختلاف وزن ( و لذا اختلاف هزینه ) دارند و به عبارت دیگر در صورت طراحی بهینه  با هزینه ساخت یک سوله می توان ۲ سوله ساخت.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد کاهش هزینه ساخت با ما تماس بگیرید.

 هزینه ساخت فونداسیون:

هزینه ساخت فونداسیون بر اساس تناژ میلگرد و حجم بتن محاسبه می شود که دوباره ارتباط مستقیم با نقشه طراحی شده پیدا می کند و گاها تا بیشتر از ۳ برابر در نقشه های مختلف متفاوت است.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد کاهش هزینه ساخت با ما تماس بگیرید.

 هزینه اجرای پوشش سقف:

هزینه اجرای پوشش سقف بر اساس نوع پوشش و کیفیت مصالح آن بر حسب متر مربع زیر بنا متفاوت است.

معمولا جهت پوشش سقف از یک لایه ورق گالوانیزه ، یک لایه پشم شیشه و یک لایه توری مرغی و یا مصالح مشابه استفاده می شود که بسته به کیفیت مصالح مصرفی هزینه آن متغیر است.

 هزینه دیوار پیرامونی:

جهت پوشش پیرامون سوله از یک یا چند مورد از مصالح زیر استفاده می شود:

دیوار آجری دو طرف نما

دیوار بلوکی

ورق رنگی

ساندویچ پانل

مصالح دیگر

که هزینه هر کدام بر اساس سطح دیوار چینی محاسبه می شود.

 هزینه کفسازی:

معمولا جهت کفسازی از بتن استفاده می شود که بسته به ضخامت و مقاومت آن هزینه بدست می آید.